#

Kvalitné služby pre váš biznis

Daňové poradenstvo

SLUŽBY

Správne a odborné nastavenie účtovania komplexných prípadov pomôže odhaliť nielen skryté rezervy, ale aj optimalizovať cash flow v priebehu roka.

Spracovanie daňových priznaní a výkazov podávaných povinne zo zákona má v dnešnej dobe niekoľko úskalí. Najmä u spoločností a subjektov, ktorých záber je širší a nepodnikajú len v jednom sektore, môžu existovať riešenia pri manažmente peňazí. Správne nastavenie odpisov, spôsob účtovania, outsourcing alebo insourcing zdrojov a služieb na jednej strane šetrí interné firemné zdroje a na strane druhej pomáha predchádzať negatívnym dopadom zo strany verejných inštitúcií.

  • #Spracúvame všetky typy daňových priznaní
  • #Zastupujeme klientov pri komunikácii pri všetkých daňových kontrolách
  • #Vybavujeme registrácie ku všetkým typom daní
  • #Poskytujeme kontrolu daňových súvislostí zaúčtovaných operácií

Ďalšie služby
Kontaktujte nás

Váš biznis je prvoradý

Sme vaším spoľahlivým partnerom pre účtovníctvo.

Kontaktujte nás