#

Kvalitné služby pre váš biznis

Ekonomické poradenstvo

SLUŽBY

Zefektívnite svoju činnosť precíznou prípravou na možné dopady nepriaznivej hospodárskej situácie na trhu.

Spoločnosť v rámci svojej činnosti musí optimalizovať ekonomickú činnosť v súlade s trhovým vývojom smerom von no zároveň aj dnu. Pri konzultáciách s klientom ponúkame okrem bežných služieb založenia, registrácie spoločnosti a vedenia účtovníctva navyše aj službu nastavenia ekonomickej stratégie najmä mzdovej, daňovej a úverovej.

  • #Investičná analýza (príprava podkladov pre získanie investičného úveru)
  • #Analýza ekonomickej situácie klienta pre bankový sektor
  • #Ekonomická analýza hospodárskeho výsledku – optimalizácia
  • #Podrobná analýza stavov účtov
  • #Finančné a iné analýzy
  • #Analýza pohľadávok a záväzkov

Ďalšie služby
Kontaktujte nás

Váš biznis je prvoradý

Sme vaším spoľahlivým partnerom pre účtovníctvo.

Kontaktujte nás