#

Kvalitné služby pre váš biznis

Mzdové poradenstvo

SLUŽBY

Outsourcujte správu miezd a ľudského kapitálu odborníkom. Spokojní zamestnanci podávajú preukázateľne lepší výkon.

Manažment ľudských zdrojov spočíva v prvom rade v správnom manažmente základných požiadaviek – správne a férové spracovanie mzdy, evidencie pások, včasné vyplácanie mzdy a odmien, včasný odvod zdravotného a sociálneho poistenia. Komunikácia s úradmi pri prihlasovaní, evidencii a odhlasovaní v neustále meniacej sa legislatíve vyžaduje množstvo času, skúseností a neustáleho vzdelávania. Zadaním takejto služby externému dodávateľovi dokáže spoločnosť nielen ušetriť náklady, ale aj zlepšiť manažment a vzťahy jednak so zamestnancami a jednak s príslušnými úradmi.

  • #Komplexné spracovanie miezd a odvodov
  • #Komunikácia s úradmi a realizácia registrácií a zmien v registrácii
  • #Príprava platieb, miezd, odvodov a fyzická realizácia úhrad
  • #Spracovanie zmlúv, pások, zúčtovaní, potvrdení a prehľadov
  • #Nastavenie a správa systému odmeňovania
  • #Hodnotenie zamestnancov a rozvoj pracovníkov

Ďalšie služby
Kontaktujte nás

Váš biznis je prvoradý

Sme vaším spoľahlivým partnerom pre účtovníctvo.

Kontaktujte nás